Solid Edge


Solid Edge to program do wspomagania projektowego (CAD 3D, Synchronous Technology).

Solid Edge w CI TASK

  • Serwer licencji działa dla wersji: 2212
  • Miejsce instalacji: stacja robocza użytkownika (patrz: tunelowanie licencji)
  • Status licencji: ważna
  • Więcej informacji na stronie dystrybutora: CADOR CONSULTING sp. z o.o.