Abaqus


Abaqus jest pakietem inżynieryjnym, stosowanym do oceny wytrzymałościowej elementów maszyn i konstrukcji, a także do symulacji zagadnień nieliniowych mechaniki ciała stałego i płynów. Aplikacja, w analizie numerycznej, wykorzystuje metodę elementów skończonych. Dzięki temu, że zapewnia ona właściwą ocenę wytrzymałościową, wykorzystywana jest w przemyśle lotniczym, samochodowym, stoczniowym, maszynowym oraz hutniczym i wydobywczym.

Funkcje pakietu:

 • analiza przepływu ciepła
 • analiza plastyczności materiałów
 • badania sejsmiczne i geotechniczne
 • badania nad zderzeniami pojazdów
 • badania akustyczne
 • obróbka metali (np. wytłaczanie i formowanie)
 • przewidywanie zmęczenia materiału.

Zawartość pakietu:

 • biblioteka modeli materiałów, na którą składa się zbiór modeli metali o własnościach izotropowych i anizotropowych, poddawanych procesom cieplnym i deformacyjnym, zbiór modeli przeznaczonych do analizy innych materiałów: gumy, tworzyw sztucznych, zbrojonego betonu, pianek, gruntów i skał geologicznych
 • biblioteka elementów skończonych, która umożliwia modelowanie skomplikowanych geometrii układów jedno-, dwu- i trójwymiarowych (belki, powłoki, elementy ciągłe) oraz obliczenia dotyczące odkształceń
 • biblioteka procedur analizy - posiada funkcje analizy stanu naprężeń, odkształceń i przemieszczeń dla dowolnych, liniowych i nieliniowych procesów mechanicznych, oferuje funkcje analizy stanów ustalonych i niestacjonarnych procesów transportowych ciepła, masy i pędu, a także analizy akustycznej
 • Abaqus/Standard - program o przeznaczeniu ogólnym, implementujący metodę elementów skończonych i udostępniający bibliotekę powszechnie używanych elementów (w jednym, dwóch i trzech wymiarach). Umożliwia modelowanie metali, plastików, gum, skał, itp. Pakiet pozwala na modelowanie różnego rodzaju warunków brzegowych, obciążeń i na włączanie powierzchni kontaktowych
 • Abaqus/Explicit - wykorzystuje metodę elementów skończonych do rozwiązywania zagadnień złożonych (np. o dużej dynamice, ekstremalnych obciążeniach mechanicznych, siłowych lub termicznych). W pakiecie położono nacisk na nieliniową analizę obciążeń dynamicznych. Użytkownik może modelować materiały takie jak w Abaqus/Standard, (tzn. metale, gumę, plastyki, grunty, skały)
 • Abaqus/CAE - pozwala na interaktywny dostęp do GUI programów Abaqus, Isight i fe-safe oraz posiada interfejs do czytania geometrii z CATII V5 i SolidWorks'a
 • Tosca, Isight, fe-safe

Abaqus w CI TASK

Udostępniamy pakiet SIMULIA Academic Research Suite (QRX): 1x Abaqus/CAE Interactive Seat, Tosca, Insight, fe-safe and 5x Execute Tokens oraz 7x Abaqus/CAE Interactive Seats (QAX)195x Execute Tokens (QXT).

Uruchomienie programu Abaqus na jednym rdzeniu potrzebuje 5 żetonów (i dalej: na 2 rdzeniach -> 6 żetonów, 4 -> 8, 8 -> 12, 12 -> 14, 16 -> 16, 24 -> 19, 32 -> 21, 64 -> 28, 128 -> 38). Uruchomienie programu Tosca wymaga 8+1 żetonów (jeden dodatkowy żeton wymagany jest w przypadku korzystania z innego programu MES niż Abaqus oraz dla Tosca/Fluid). Uruchomienie programu Isight wymaga co najmniej 5 żetonów (5 żetonów zwykle wystarcza na to, aby uruchomić 2-3 dodatki/procesy). Uruchomienie fe-safe wymaga 7 żetonów.

 • Najnowsza zainstalowana wersja: 2024
 • Miejsce instalacji: Tryton Plus
 • Dokumentacja: z poziomu programu
 • Status licencji: zakupiona przez CI TASK, ważna
 • Konsultant CI TASK: Jerzy Bobiński
 • Strona producenta: Dassault Systèmes

Uwagi dotyczące uruchamiania pakietu: