Femap


FEMAP to oprogramowanie do przeprowadzania symulacji w oparciu o metodę elementów skończonych (MES). Służy do przygotowania modeli geometrycznych, tworzenia i edycji siatek obliczeniowych, analiz strukturalnych, termicznych, optymalizacji i termiczno-przepływowych (CFD) oraz dostarcza graficzną wizualizację, ocenę wyników i generowanie raportów z analiz.

Broszury informacyjne na temat programowania.

Femap w CI TASK

  • Serwer licencji działa dla wersji: 2301
  • Miejsce instalacji: stacja robocza użytkownika (patrz: tunelowanie licencji)
  • Status licencji: ważna
  • Więcej informacji na stronie dystrybutora: CADOR CONSULTING sp. z o.o.