ANSYS (CFD, HPC, FLUENT)


Oprogramowanie firmy ANSYS Inc. służy do przeprowadzania symulacji inżynierskiej. Wykorzystywane jest przez szerokie spektrum inżynierów i projektantów z różnych dziedzin przemysłu.

ANSYS DesignModeler - preprocesor; przygotowywanie geometrii reprezentującej analizowaną konstrukcję.

ANSYS Meshing i ICEM CFD - preprocesory; zaawansowane narzędzia do geometrii (import, budowa, naprawa), generacji i edycji siatek, eksportu do szeregu solwerów oraz postprocesingu.

ANSYS FLUENT - solver; modelowanie przepływu płynów.

ANSYS CFX - solver; obliczenia z dziedziny mechaniki płynów (CFD).

MAXwell 3D, HFSS - solvery; pole elektromagnetyczne w zakresie wysokich częstotliwości.

ANSYS w CI TASK

CI TASK jest uczestnikiem krajowej licencji na oprogramowanie firmy ANSYS Inc., koordynowanej przez ICM. Wkład CI TASK to: 20 pakietów Kampus oraz 512 licencji równoległych ANSYS Academic Research HPC Workgroup.

Jeden pakiet Kampus zawiera następujące programy:

 • ANSYS Academic Research Mechanical and CFD (1 task) - FLUENT, CFX, Polyflow, Icepak, Forte CFD, Mechanical, ANSYS DesignModeler, ANSYS Meshing, ICEM CFD, SpaceClaim, ANSYS Academic CFD TurboTools
 • ANSYS Academic Research EM (1 task) - Maxwell 3D, Simplorer, ANSYS RMxprt, ANSYS PExport
 • ANSYS Academic Research HF (1 task) - HFSS, Simplorer, ANSYS Q3D Extractor, ANSYS Slwave
 • ANSYS Academic Research PowerArtist (1 task)
 • ANSYS Academic Research RedHawk (1 task)
 • ANSYS Academic Teaching Mechanical and CFD (5 tasks)
 • ANSYS Academic Teaching EM (5 tasks)
 • ANSYS Academic Teaching HF (5 tasks)
 • ANSYS Academic Research HPC (5 cores)
 • ANSYS Academic Research Electronics HPC (5 cores)
 • ANSYS AIM (nowy produkt pozwalający na modelowanie zagadnień CFD, strukturalnych i elektromagnetycznych)
 • nowością jest udostępnienie preprocesora geometrii SpaceClaim w ramach licencji Kampus

Jedna licencja na pakiet Kampus oznacza jednoczesny dostęp do 1 licencji na dowolny program z pakietu w wersji Research oraz do (maksymalnie) 10 procesów każdej licencji Teaching. Oznacza to, iż równocześnie można uruchomić:

1 proces solvera ANSYS Mechanical lub ANSYS Fluent lub ANSYS CFX lub Polyflow lub IcePak lub Forte CFD oraz 1 proces solvera ANSYS Maxwell oraz 1 proces solvera ANSYS HFSS.

ANSYS Academic Research HPC oraz Workgroup umożliwia wykonanie obliczeń wieloprocesorowych (wielordzeniowych). W obliczeniach wieloprocesorowych standardowa licencja programów CFX, FLUENT, Icepak, Polyflow, CFD Forte lub Mechanical jest wykorzystywana do obsługi 16 rdzeni, natomiast kolejne procesory (rdzenie) korzystają z licencji HPC. Na każdy rdzeń (core) pobierana jest jedna licencja HPC. W skład jednej licencji Kampus wchodzi 5 licencji HPC, które można dołączać dowolnie do innych procesorów.

Pełne zestawienie programów wchodzących w skład pakietu Kampus znajduje się tu: Academic Multiphysics Campus Solution Products.

 • Aktualnie zainstalowana wersja: 19.1
 • Miejsce instalacji: Tryton
 • Dokumentacja: z poziomu programu
 • Status licencji: zakupiona przez CI TASK; ważna
 • Strona producenta: http://www.ansys.com/
 • Dystrybutor oprogramowania na Polskę: http://www.symkom.pl/

Uwagi dotyczące uruchamiania pakietu: