ANSYS


Oprogramowanie firmy ANSYS Inc. służy do przeprowadzania symulacji inżynierskiej. Wykorzystywane jest przez szerokie spektrum inżynierów i projektantów z różnych dziedzin przemysłu. 

CI TASK jest uczestnikiem krajowej licencji na oprogramowanie firmy ANSYS Inc., koordynowanej przez ICM. Wkład CI TASK to:

 • 9 pakietów Kampus,
 • 1 pakiet Kampus Plus oraz ANSYS Academic Research HPC Workgroup 256.

Dzięki tzw. "lustrzanemu odbiciu" oferowanemu w ramach licencji krajowej, użytkownicy KDM CI TASK mają dostęp do podwojonej puli licencji. Dodatkowo w ramach promocji rozwiązań technologii ANSYS HPC udostepniona jest pula licencji HPC w ilości 16 384 rdzeni dla KDM, które przystąpią do programu (dotyczy to użytkowników KDM CI TASK).

Jeden pakiet Kampus zawiera następujące programy:

 • ANSYS Academic Research Mechanical and CFD (1 zadanie) – obejmuje programy FLUENT, CFX, Poly-flow, Icepak, Forte CFD oraz Mechanical wraz ze środowiskiem Workbench , w tym pre-procesor ANSYS DesignModeler oraz generatory siatek ANSYS Meshing, ICEM CFD oraz SpaceClaim, zawiera także programy Chemkin-Pro oraz solver Forte. W skład licencji wchodzi dodatkowo pakiet ANSYS Academic CFD TurboTools. Licencja pozwala na uruchomienie zagadnień FSI ( Fluid-StructureInteraction ) sprzężonych jedno i dwukierunkowo. Programy FLUENT, CFX, Polyflow, Icepak oraz Mechanical mogą być uruchamiane poza środowiskiem Workbench.
 • ANSYS Academic Research EM (1 zadanie) – zawiera solver Maxwell (pole elektromagnetyczne w zakresie niskich częstotliwości), dedykowany pre- i postprocesor oraz generator siatki. Licencja obejmuje także program Simplorer i pakiety ANSYS RMxprt i ANSYS PExprt. Programy mogą zostać uruchomione w dedykowanym środowisku dla analiz elektromagnetycznych ANSYS Electronics Desktop lub w ramach platformy ANSYS Workbench.
 • ANSYS Academic Research HF (1 zadanie) – zawiera solver HFSS (pole elekromagnetyczne w zakresie wysokich częstotliwości), dedykowany pre- i postprocesor oraz generator siatki. Licencja obejmuje także programy ANSYS Savant, ANSYS Emit, ANSYS Q3D Extractor, ANSYS SI-wave. Programy mogą zostać uruchomione w dedykowanym środowisku dla analiz elektromagnetycznych ANSYS Electronics Desktop lub w ramach platformy ANSYS Workbench.
 • ANSYS Academic Research Electronics Suite (1 zadanie)
 • ANSYS Academic Research PowerArtist (1 zadanie)
 • ANSYS Academic Research RedHawk (1 zadanie)
 • ANSYS Academic Teaching Mechanical and CFD (10 zadań)
 • ANSYS Academic Teaching EM (10 zadań)
 • ANSYS Academic Teaching HF (10 zadań)
 • ANSYS Academic Electronics Suite (10 zadań)
 • ANSYS Academic Research HPC (5 rdzeni)
 • ANSYS Academic Research Electronics HPC
 • ANSYS Ensight (1 zadanie)
 • ANSYS Discovery (1 zadanie)
 • ANSYS Additive Suite (1 zadanie)
 • ANSYS Additive Print (1 zadanie) 

Pełne zestawienie programów wchodzących w skład pakietu Kampus znajduje się tu: Ansys Academic Product Reference Table (pozycja ACADEMIC MULTIPHYSICS CAMPUS SOLUTION PRODUCTS).

Jedna licencja na pakiet Kampus umożliwia jednoczesny dostęp do 1 licencji na dowolny program z pakietu w wersji Research oraz do (maksymalnie) 10 procesów każdej licencji Teaching. W szczególności, równocześnie można uruchomić:

1 proces solvera ANSYS Mechanical lub ANSYS Fluent lub ANSYS CFX lub Polyflow lub Icepak lub Forte CFD lub ANSYS FENSAP-ICE lub Chemkin-Pro lub Reaction Workbench oraz 1 proces solvera ANSYS Maxwell oraz 1 proces solvera ANSYS HFSS.

ANSYS Academic Research HPC Workgroup umożliwia wykonanie obliczeń wieloprocesorowych (wielordzeniowych). W obliczeniach wieloprocesorowych standardowa licencja programów CFX, FLUENT, Icepak, Polyflow, CFD Forte lub Mechanical jest wykorzystywana do obsługi 16 rdzeni, natomiast kolejne procesory (rdzenie) korzystają z licencji HPC. Na każdy rdzeń (core) pobierana jest jedna licencja HPC. W skład jednej licencji Kampus wchodzi 5 licencji HPC, które można dołączać dowolnie do innych procesorów.

Ponadto licencja umożliwia dostęp do wspólnej puli licencji na oprogramowania ANSYS Academic Research LS-Dyna oraz do ANSYS LS-Dyna HPC (max. 256 procesorów).

ANSYS w CI TASK

 • Najnowsza zainstalowana wersja: 23.2
 • Miejsce instalacji: Tryton Plus
 • Dokumentacja: z poziomu programu
 • Status licencji: zakupiona przez CI TASK; ważna
 • Strona producenta: Ansys
 • Dystrybutor oprogramowania na Polskę: Symkom

Uwagi dotyczące uruchamiania pakietu: