ESRI (ArcGIS, ArcInfo, ArcView)


GIS (systemy informacji geograficznej) to odpowiednio zorganizowana baza danych o obiektach i zjawiskach, które znajdują się pod Ziemią, na jej powierzchni i nad nią oraz oprogramowanie, które umożliwia prowadzenie wszelkich złożonych analiz informacji charakteryzujących te obiekty i zjawiska.

Oprogramowanie ArcGIS oferowane przez firmę Esri to pakiet kilkudziesięciu współpracujących ze sobą produktów, które pozwalają tworzyć systemy informacji geograficznej zaspokajające wielokierunkowe potrzeby użytkowników.

Produkty wchodzące w skład pakietu:

  • ArcGIS Desktop (ArcInfo, ArcEditor, ArcView, rozszerzenia ArcGIS) - platforma do tworzenia, edytowania i analizowania informacji geograficznej,
  • ArcGIS Server - scentralizowane zarządzanie danymi geograficznymi, obrazami, modelami przetwarzania oraz serwisami sieciowymi i aplikacjami o funkcjonalności GIS,
  • mobilny GIS,
  • ArcReader - przeglądanie i drukowanie map,
  • narzędzia developerskie i mapy.

ArcGIS w CI TASK

  • Serwer licencji dostępny jest dla wersji: 10
  • Dokumentacja: z poziomu programu
  • Status licencji: zakupiona przez CI TASK, ważna
  • Strona polskiego dystrybutora: http://www.esri.pl/

Uwagi dotyczące uruchamiania pakietu:

  • istnieje możliwość instalacji i wykorzystania do celów naukowych pakietu na własnej stacji roboczej (patrz: licencje sieciowe).