ESRI (ArcGIS)


GIS (systemy informacji geograficznej) to odpowiednio zorganizowana baza danych o obiektach i zjawiskach, które znajdują się pod Ziemią, na jej powierzchni i nad nią oraz oprogramowanie, które umożliwia prowadzenie wszelkich złożonych analiz informacji charakteryzujących te obiekty i zjawiska.

Oprogramowanie ArcGIS oferowane przez firmę Esri to pakiet kilkudziesięciu współpracujących ze sobą produktów, które pozwalają tworzyć systemy informacji geograficznej zaspokajające wielokierunkowe potrzeby użytkowników.

Produkty wchodzące w skład pakietu:

  • desktop ArcMap – użytkownik ma zainstalowane oprogramowanie na swoim komputerze i wypożycza licencję z serwera
  • desktop ArcGIS Pro – można wypożyczać jak powyżej, ale jest również model „nazwanego użytkownika”, czyli użytkownik ma konto w subskrypcji ArcGIS Online i z tym samym loginem i hasłem loguje się do aplikacji ArcGIS Pro na dowolnym komputerze – zalecane rozwiązanie. Oczywiście po pierwszym logowaniu może włączyć tryb offline i pracować bez dostępu do Internetu. 

ArcGIS Pro z czasem zastąpi ArcMap (Esri zakończyło rozwijanie ArcMap w 2020 roku, jeszcze przez kilka lat będzie wspierało). Jest to wydajniejsza aplikacja desktopowa, która już funkcjonalnością wyprzedziła ArcMap. Więcej tutaj: https://www.esri.pl/produkty/arcgis-pro/

  • ArcGIS Online – rozwiązanie webowe i serce Platformy ArcGIS
  • ArcGIS Enterprise – podobnie jak ArcGIS Online pozwala na udostępnianie projektów, ale jest instalowany na serwerach użytkownika: https://www.esri.pl/produkty/arcgis-enterprise/

ArcGIS w CI TASK

  • Serwer licencji dostępny jest dla wersji: 10.x
  • Miejsce instalacji: własna stacja robocza (patrz: licencje sieciowe)
  • Dokumentacja: z poziomu programu
  • Status licencji: licencja roczna dla 5 użytkowników, zakupiona przez CI TASK, ważna
  • Strona polskiego dystrybutora: http://www.esri.pl/