Blender


Blender - pakiet przeznaczony do tworzenia (modelowanie i renderowanie) obrazów i animacji trójwymiarowych.

Blender w CI TASK

  • Aktualnie zainstalowana wersja: 2.77a
  • Miejsce instalacji: Tryton
  • Status licencji: GNU General Public License (GPL, or “free software”), więcej tu
  • Strona producenta: Blender.org

Uwagi dotyczące uruchamiania pakietu: