HyperWorks


Altair HyperWorks to środowisko dostarczające narzędzi m.in. do tworzenia i edycji modeli MES, analizy wytrzymałościowej i optymalizacji modeli, opracowania i prezentacji wyników, a także do analiz nieliniowych jak np. crash testy.

W skład pakietu programów Altair HyperWorks wchodzą narzędzia do tworzenia i edycji siatek elementów skończonych, przygotowywania danych do obliczeń, zestaw procesorów do rozwiązywania szerokiej gamy zagadnień oraz narzędzia do opracowywania i prezentacji wyników.

Programy HyperWorks współpracują z większością dostępnych na rynków solwerów, np. Ansys, Abaqus, Nastran, LS-Dyna, Fluent, Moldflow, Moldex3D, Simpack, Adams, Samcef itd.

HyperWorks w CI TASK

 • Aktualnie zainstalowana wersja: 2021
 • Miejsce instalacji: Tryton
 • Dokumentacja jest dostępna, po wcześniejszej rejestracji, na stronie: https://connect.altair.com/CP/home.html
 • Status licencji: zakupiona przez CI TASK; ważna; 250 HWU
 • Strona producenta: Altair

Programy dostępne w pakiecie Altair HyperWorks:

 • HyperMesh – uniwersalna platforma do pre- i post-processingu
 • OptiStruct – solwer do analiz wytrzymałościowych i optymalizacji strukturalnej
 • RADIOSS – solwer explicit typu crash
 • AcuSolve – solwer do symulacji przepływów i wymiany ciepła (CFD)
 • MotionSolve – solwer do symulacji układów kinematyczno-dynamicznych (MBD)
 • FEKO – solwer do symulacji zjawisk elektromagnetycznych (EMC)
 • HyperForm – solwer do symulacji procesów tłoczenia
 • HyperXtrude – solwer do symulacji procesów ekstruzji / wyciskania
 • solidThinking Click2Cast – solwer do symulacji procesów odlewania
 • solidThinking Inspire – środowisko 3D do projektowania koncepcyjnego z możliwością optymalizacji topologicznej
 • solidThinking Evolve – środowisko 3D do modelowania i renderingu
 • SimLab – platforma do pre- i post-processingu
 • HyperStudy – narzędzie DoE do aproksymacji i badań stochastycznych
 • i inne.

Uwagi dotyczące uruchamiania pakietu: