PLUMED


PLUMED jest wtyczką działającą z wieloma programami do dynamiki molekularnej (w CI TASK został skompilowany z programem Gromacs). Dostarcza narzędzi do analizy dużej ilości danych generowanych przez symulacje dynamiki molekularne, metod do obliczania energii swobodnej układów molekularnych oraz algorytmów typu enhanced sampling.

PLUMED w CI TASK

Uwagi dotyczące uruchamiania pakietu: