MATLAB


Matlab (MATrix LABoratory) jest środowiskiem obliczeniowym przeznaczonym do wykonywania skomplikowanych obliczeń numerycznych i wizualizacji. System integruje numeryczną analizę, rachunek macierzy, przetwarzanie sygnałów oraz graficzną reprezentację w łatwym do użycia środowisku, gdzie problemy i ich rozwiązania są przedstawiane w zapisie matematycznym bez użycia tradycyjnego programowania. Matlab jest językiem programowania wysokiego poziomu. Zakres zastosowań pakietu obejmuje różne dziedziny nauki i techniki, w tym: biologię, medycynę, chemię, ekonomię i meteorologię.

Dostępne moduły

 • MATLAB (50 licencji) - moduł główny, właściwe środowisko obliczeniowe
 • SIMULINK (7 licencji)- program do symulacji systemów dynamicznych
 • Bioinformatics Toolbox (1 licencja)
 • Control System Toolbox (7 licencji)
 • Global Optimization Toolbox (2 licencje)
 • Image Processing Toolbox (3 licencje)
 • MATLAB Compiler (1 licencja)
 • MATLAB Compiler SDK (1 licencja)
 • Neural Network Toolbox (3 licencje)
 • Optimization Toolbox (10 licencji)
 • Parallel Computing Toolbox (5 licencji)
 • Signal Processing Toolbox (15 licencji)
 • Simulink Control Design (1 licencja)
 • Statistics and Machine Learning Toolbox (10 licencji)
 • System Identification Toolbox (1 licencja)
 • Simulink Design Optimization (1 licencja)

Matlab w CI TASK

 • Najnowsza zainstalowana wersja: R2023a
 • Miejsce instalacji: Tryton Plus
 • Dokumentacja: z poziomu programu
 • Status licencji: zakupiona przez CI TASK; ważna
 • Strona producenta: http://www.mathworks.com/

Uwagi dotyczące uruchamiania pakietu: