JAGS - Just Another Gibbs Sampler


Jest to pakiet do analizy danych przy użyciu statystyki bayesowskiej.

JAGS w CI TASK

  • Aktualnie zainstalowana wersja: 4.2.0
  • Miejsce instalacji: Tryton
  • Status licencji: GNU General Public License
  • Strona producenta: JAGS (Just Another Gibbs Sampler)

 Uwagi dotyczące uruchamiania pakietu: