BAGEL


BAGEL (Brilliantly Advanced General Electronic-structure Library) umożliwia wykonywanie obliczeń kwantowych, wykorzystując m.in. metody Hartree-Focka, Dirac-Hartree-Fock, CASSCF – Complete Active Space Self-Consistent Field, relativistic analogue of CASSCF, teorie perturbacji.

BAGEL w CI TASK

  • Najnowsza zainstalowana wersja: 1.2.2
  • Miejsce instalacji: Tryton
  • Dokumentacja: znajduje się w katalogu instalacji oraz na stronach producenta (https://nubakery.org/)
  • Status licencji: zakupiona przez CI TASK; ważna
  • Konsultant CI TASK: Maciej Bobrowski

Uwagi dotyczące aplikacji: