HHsuite


HH-suite to pakiet oprogramowania open source do wysoce czułego wyszukiwania i dopasowywania sekwencji.  Dwa najważniejsze programy wchodzące w w skład pakietu to HHsearch i HHblits.  Oba są oparte na porównaniu parami modeli Markowa z ukrytymi profilami (HMM).

HHsuite w CI TASK

Uwagi dotyczące uruchamiania pakietu: