bSKAN


bSKAN to program do symulacji topografii STM (Scanning Tunneling Microscope) oraz spektroskopii (obliczenia first principles).

bSKAN w CI TASK

Uwagi dotyczące uruchamiania pakietu:

  • program jest zrównoleglony
  • patrz: moduły