bSKAN


bSKAN to program do symulacji topografii STM (Scanning Tunneling Microscope) oraz spektroskopii (obliczenia first principles).

bSKAN w CI TASK

  • Pakiet jest zainstalowany na komputerze: Tryton
  • Aktualnie zainstalowana wersja: 3.8
  • Status licencji: open source license
  • Dokumentacja
  • Strona twórców kodu: prof. Werner A. Hofer

Uwagi dotyczące uruchamiania pakietu: