FreeSurfer


FreeSurfer, program służący do przetwarzania i analizy obrazów ludzkiego mózgu z danych MRI (Magnetic Resonance Imaging). Program opracowany przez Laboratory for Computational Neuroimaging w Athinoula A. Martinos Center for Biomedical Imaging.

FreeSurfer w CI TASK

  • Aktualnie zainstalowana wersja: 6.0.0
  • Miejsce instalacji: Tryton
  • Status licencji: open source license
  • Strona producenta oraz dokumentacja: FreeSurfer

 Uwagi dotyczące uruchamiania pakietu: